Pressure Gauges

Pressure Gauges

Fluid medium Air
Indicated pressure range 0~0.8 MPa
Accuracy +/- 5% (full span)
Operating temp. range 0~60ºC (no freezing)
Scale angle 150°
Category: Tag:

Product Description

On Board Pisco Air System Pressure Gauge - www.intairco.net             GPU4-4 Straight Union, Pressure-Gauge PISCO [MonotaRO Singapore] 87962375            6mm Brass Plug-in Pressure Gauge | Tameson

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.