Vacuum Generators VG

Vacuum Generators VG

Category: Tag:

Product Description

Type H05 H07 H10 L05 L07 L10 E07 E10
Air Consumption at 73 psi (50 psi for E) 0.40 SCFM (11.5 L/min ANR) 0.81 SCFM (23 L/min ANR) 1.61 SCFM (46 L/min ANR) 0.40 SCFM (11.5 L/min ANR) 0.81 SCFM (23 L/min ANR) 1.61 SCFM (46 L/min ANR) 0.60 SCFM (17 L/min ANR) 1.19 SCFM (34 L/min ANR)
Fluid Admitted Air Air Air Air Air Air Air Air
Power Consumption 24VDC: 1.2W / 100VAC: 1.5VA 24VDC: 1.2W / 100VAC: 1.5VA 24VDC: 1.2W / 100VAC: 1.5VA 24VDC: 1.2W / 100VAC: 1.5VA 24VDC: 1.2W / 100VAC: 1.5VA 24VDC: 1.2W / 100VAC: 1.5VA 24VDC: 1.2W / 100VAC: 1.5VA 24VDC: 1.2W / 100VAC: 1.5VA
Power Supply 24VDC / 100VAC 24VDC / 100VAC 24VDC / 100VAC 24VDC / 100VAC 24VDC / 100VAC 24VDC / 100VAC 24VDC / 100VAC 24VDC / 100VAC
Service Pressure Range at 20ºC 36.3~102 psi (0.25~0.7 Mpa) 36.3~102 psi (0.25~0.7 Mpa) 36.3~102 psi (0.25~0.7 Mpa) 36.3~102 psi (0.25~0.7 Mpa) 36.3~102 psi (0.25~0.7 Mpa) 36.3~102 psi (0.25~0.7 Mpa) 36.3~102 psi (0.25~0.7 Mpa) 36.3~102 psi (0.25~0.7 Mpa)
Service Temperature Range 41~122ºF (5~50ºC) 41~122ºF (5~50ºC) 41~122ºF (5~50ºC) 41~122ºF (5~50ºC) 41~122ºF (5~50ºC) 41~122ºF (5~50ºC) 41~122ºF (5~50ºC) 41~122ºF (5~50ºC)
Suction Flow at 73 psi (50 psi for E) 0.25 SCFM (7 L/min ANR) 0.46 SCFM (13 L/min ANR) 0.95 SCFM (27 L/min ANR) 0.42 SCFM (12 L/min ANR) 0.91 SCFM (26 L/min ANR) 1.4 SCFM (40 L/min ANR) 0.37 SCFM (10 L/min ANR) 0.74 SCFM (21 L/min ANR)
Vacuum Level at 73 psi (50 psi for E) -26.8 in.Hg (-90 kPa) -27.6 in.Hg (-93 kPa) -27.6 in.Hg (-93 kPa) -19.7 in.Hg (-66 kPa) -19.7 in.Hg (-66 kPa) -19.7 in.Hg (-66 kPa) -26.8 in.Hg (-90 kPa) -26.8 in.Hg (-90 kPa)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.